Lưu trữ Ý TƯỞNG & LỜI KHUYÊN - CÔNG TY TNHH CHIẾN LƯỢC XANH

Wash chất lượng, đa dạng

Với những công nghệ wash đa dạng như: garment wash, sand wash, silicone wash, enzyme wash, stone wash, mineral wash, acid wash, burnout wash… và garment dye, tie dye, dip

XEM THÊM...

Quy trình wash cơ bản

  Chiến Lược luôn sẵn sàng  Quy trình wash cơ bản gồm có: Rũ hồ, giặt và làm mềm. Áo quần sẽ được wash rũ hồ trước. Nếu có kết hợp hiệu

XEM THÊM...
0986574603