Sodium Bicarbonate - CÔNG TY TNHH CHIẾN LƯỢC XANH

Sodium Bicarbonate

Mã SP: 10841

ĐẶC ĐIỂM: Sản phẩm thường là chất rắn màu trắng, dạng bột, không mùi, vị mặn, nóng chảy ở nhiêt độ thấp (50oC). Phân hủy thành Natri Cacbonat, tan nhiều trong nước, không tan trong Ethanol, hút ẩm nhanh không bắt lửa. Dễ hút ẩm, khi vào môi trường axit sẽ sinh khí CO2. Sodium Bicarbonate – Bicar là muối lưỡng tính do có nguyên tử H linh động trong thành phần gốc axit, có tính axit yếu. Do đó, nó có thể tác dụng với axit mạnh như HCl giải phóng khí CO2 hoặc thể hiện tính bazơ và tính chất này chiếm ưu thế hơn tính axit.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Chi Tiết Sản Phẩm

0986574603